Contact met de Rijksbeveiliging (RBO)

Heeft u een vraag over de dienstverlening van de Rijksbeveiliging (RBO)? Wilt u producten of diensten bij ons afnemen? Neem dan contact op met ons.

Contactgegevens Rijksbeveiliging (RBO)

De Rijksbeveiliging (RBO) is op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 070 – 758 56 21 of per e-mail: rbo@rijksoverheid.nl.

Buiten kantoortijden kunnen onze rijkspartners de Rijksbeveiliging (RBO) bij urgente zaken bereiken op het centrale calamiteitennummer 088 – 371 31 21.

Klacht over de uitvoering van onze dienstverlening?

Het is voor de medewerkers van de Rijksbeveiliging (RBO) vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid. Dit zijn basisvoorwaarden voor het functioneren van onze organisatie. Wij zijn daarom continu bezig onze dienstverlening te monitoren en waar nodig/mogelijk aan te scherpen.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure stelt ons in staat maatregelen te treffen deze dienstverlening te optimaliseren en heeft in dat opzicht ook een preventieve werking. Altijd geldt het principe van redelijkheid en billijkheid en is het vertrouwen de basis waarop alle partijen met elkaar samenwerken. Wanneer een geschil tussen partijen niet kan worden opgelost zal het geschil in het afnemersberaad Rijksbeveiliging (RBO)|Rijkslogistiek (IPKD) worden besproken. Indien nodig zal het geschil in het Bestuurlijk overleg worden gebracht ter beoordeling en besluitvorming.

Klacht indienen met het klachtenformulier

Na invullen van het formulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging en nemen wij de klacht in behandeling. Wij streven ernaar klachten binnen 6 weken af te handelen.

Bezoekadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Rijks Beveiligings Organisatie
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Rijksbeveiliging (RBO)
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Routebeschrijving

De Rijksbeveiliging (RBO) is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed te bereiken. U vindt ons in het Rijkskantoor Beatrixpark. Dit ligt op loopafstand (2 minuten) vanaf station Den Haag Laan van NOI, routebeschrijving:

  • Vanaf het station loopt u naar de uitgang 'Den Haag'
  • Ga bij de uitgang direct links, tussen de fietsen door
  • Aan het eind een flauwe bocht naar links naar de Wilhelmina van Pruisenweg
  • U vindt uw bestemming vervolgens aan de rechterzijde

Rijks Beveiligings Organisatie

Adres: Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN, te Den Haag