Toegankelijkheid

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken, bijvoorbeeld ook voor mensen die vanwege een visuele beperking een screenreader gebruiken. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarin staan de toegankelijkseisen beschreven. Daarnaast is bepaald dat overheidssites daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Onze toegankelijkheidsverklaring

Onze toegankelijkheidsverklaring kan je vinden in het Centrale Register van Logius:

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Onderdelen waarop de site niet voldoet

  • Sommige nieuwsvideo’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later of kan je aanvragen door met ons contact op te nemen.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden onze website. Ons streven is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden. 
  •  We hebben oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.