Kwetsbaarheid melden

Ontdek je een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Na het melden van een zwakke plek of kwetsbaarheid, bekijken wij samen met het NCSC naar het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.