Klachtenformulier RBO

Klachtenformulier Rijks Beveiligings Organisatie

Vul hierboven in op welke beveiligingsorganisatie uw klacht betrekking heeft.
Geef de duur van de afwezigheid aaan in uren en minuten (uu:mm)
Geef de duur van de afwezigheid aaan in uren en minuten (uu:mm)
Geef de duur van de afwezigheid aaan in uren en minuten (uu:mm)
Geef de duur van de afwezigheid aaan in uren en minuten (uu:mm)
Vul hierboven in welke acties u zelf al heeft ondernomen.