Boudewijn van Nus benoemd tot directeur Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek

In een nieuwe stap voorwaarts verwelkomen we Boudewijn van Nus als kersverse Directeur Rijksbeveiliging en Logistiek. Met ingang van 1 januari 2024 staat Boudewijn aan het roer van het agentschap RBL. Zijn enthousiasme over deze benoeming blijkt uit zijn woorden: “Het voelt eervol dat ik dit mag doen.”

De directeur Rijksbeveiliging en Logistiek (RBL) geeft leiding aan het agentschap RBL. De dienstverlening op het terrein van beveiliging en logistiek is de afgelopen jaren stevig gegroeid. Door de vorming van de RBL als zelfstandig agentschap, ligt er een grote opgave op het vlak van de operatie en de bedrijfsvoering. De komende jaren ligt de focus voor de directeur RBL, samen met het directieteam op het uitwerken van de missie, visie en de koers.

Boudewijn van Nus

Overstap naar RBL

Boudewijn van Nus: "Het agentschap RBL geeft invulling aan een aantal zeer cruciale logistieke en beveiligingstaken binnen de rijksoverheid. Binnen het Openbaar Ministerie heb ik al op verschillende manieren me beziggehouden met vraagstukken rond integrale beveiliging en veiligheid. Daarom heb ik er heel veel zin om nu de overstap te maken van ABD-interim naar RBL om daar als directeur aan de slag te gaan. Het voelt eervol dat ik dat mag doen."

CV

Boudewijn is het afgelopen jaar interim-directeur HR geweest bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Daarvoor is hij ruim 15 jaar ervaring als directeur Bedrijfsvoering geweest bij verschillende OM-onderdelen, waaronder de Rijksrecherche, het Arrondissementsparket Den Haag en het Landelijk Parket, brengt Boudewijn een schat aan kennis mee. Binnen het OM is Boudewijn landelijk portefeuillehouder beveiliging geweest en voorzitter van de landelijke crisisorganisatie Corona. Daarvoor is hij ruim 10 jaar werkzaam geweest in verschillende functies bij het voormalige directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van BZK. Daar heeft hij zich o.a. beziggehouden met het financieel toezicht op de politie, de vorming van de Nationale Politie en de kwaliteitswetgeving van de brandweer.

Boudewijn heeft Bestuurskunde aan de Universiteit Twente gestudeerd en daarnaast zijn bagage uitgebreid met een studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.