Meld een klacht of een compliment bij RBO

Het is voor de medewerkers van de RBO vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid. Dit zijn basisvoorwaarden voor het functioneren van onze organisatie. Wij zijn daarom continu bezig onze dienstverlening te monitoren en waar nodig/mogelijk aan te scherpen. De klachtenprocedure stelt ons in staat maatregelen te treffen deze dienstverlening te optimaliseren en heeft in dat opzicht ook een preventieve werking.

Altijd geldt het principe van redelijkheid en billijkheid en is het vertrouwen de basis waarop alle partijen met elkaar samenwerken. Wanneer een geschil tussen partijen niet kan worden opgelost zal het geschil in het afnemersberaad RBO worden besproken. Indien nodig zal het geschil in het Bestuurlijk overleg worden gebracht ter beoordeling en besluitvorming.

Na invullen van het formulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging en nemen wij de klacht in behandeling. Wij streven ernaar klachten binnen 6 weken af te handelen.

Meldingsformulier Rijks Beveiligings Organisatie

Vul hierboven in welke acties u zelf al heeft ondernomen.