Meld een klacht of compliment bij IPKD

Het is voor de medewerkers van de IPKD vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid. Dit zijn basisvoorwaarden voor het functioneren van onze organisatie. Wij zijn daarom continu bezig onze dienstverlening te monitoren en waar nodig/mogelijk aan te scherpen.

Heb je een klacht? De klachtenprocedure stelt ons in staat maatregelen te treffen deze dienstverlening te optimaliseren en heeft in dat opzicht ook een preventieve werking. Altijd geldt het principe van redelijkheid en billijkheid en is het vertrouwen de basis waarop alle partijen met elkaar samenwerken. Wanneer een geschil tussen partijen niet kan worden opgelost, zal het geschil in het afnemersberaad IPKD worden besproken. Indien nodig zal het geschil in het Bestuurlijk overleg worden gebracht ter beoordeling en besluitvorming.

Je kunt jouw compliment of klacht mailen naar: ipkd@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het ordernummer. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. In geval van een klacht streven wij ernaar deze binnen 6 weken af te handelen.