Over ons

Samen met onze rijks- en veiligheidspartners werken we iedere dag aan een veilige Rijksoverheid. Of het nu gaat om de beveiliging van (rijks)locaties of rijksevenementen; bij de Rijksbeveiliging (RBO) bent u in veilige handen.

Partners

De Rijksbeveiliging (RBO) adviseert de verschillende rijksdiensten over een optimale inrichting van de beveiliging en draagt zorg voor de uitvoering van de te treffen beveiligings­maatregelen. Dit doen we niet alleen. Indien nodig werken we nauw samen met onze veiligheidspartners. Denk daarbij aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Vervoer en Ondersteuning, Politie, Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) en het ministerie van Defensie (Defensie Bewakings-en Beveiligingsorganisatie, Koninklijke Marechaussee).

Uitvoering

In de uitvoering werkt de Rijksbeveiliging (RBO) nauw samen met particuliere beveiligingsorganisaties. We kijken vanuit veiligheidsperspectief naar wat noodzakelijk is om zorg te kunnen dragen voor de veiligheid.

De uitvoering van de te nemen beveiligingsmaatregelen geven we vorm door het leveren van ‘ogen, handen en oren’ op (rijks)locaties en bij rijksevenemen­ten. (Rijks)beveiligers kunnen worden ingezet als beveiliger op een locatie, centralist op een (gemeenschappelijke) centrale meldkamer, in de mobiele surveillance of in de rijksevenementenbeveiliging. Daarnaast levert de Rijksbeveiliging (RBO) bemensing voor recepties en geven onze mensen invulling aan bijzondere beveiligingsopdrachten, zoals persoonsbegeleiding. We werken met gekwalifi­ceerde medewerkers die de actualiteiten en ontwikkelingen in hun vakgebied volgen.