Risicogesprekken

Onze beveiligers zorgen voor uw veiligheid als u een risicogesprek voert. Risicogesprekken zijn bijvoorbeeld één-op-ééngesprekken met klanten waarbij verwacht wordt dat de spanning hoog oploopt of waarbij calamiteiten kunnen ontstaan waardoor uw medewerker zich onveilig voelt. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken bij de Belastingdienst met wanbetalers.