Extra beveiligings- en facilitaire diensten

De Rijksbeveiliging (RBO) heeft ook extra beveiligingsdiensten en facilitaire diensten.