Beveiligingsadvies en expertise

Iedere (rijks)locatie en elk rijksevenement is uniek. Dat maakt de beveiliging voor de Rijksoverheid zo bijzonder. De Rijksbeveiliging (RBO) heeft de expertise in huis om u te voorzien van een gedegen advies en uitvoering.

De primaire verantwoordelijkheid van de Rijksbeveiliging (RBO) is het beveiligen van de Rijksoverheid. We analyseren eerst de te beschermen belangen, vervolgens kijken we naar de risico’s en vertalen we dit naar een advies. Vanuit het oogpunt van kwaliteit en efficiëntie komen we tot een optimale inrichting van de beveiligingsmaatregelen. De Rijksbeveiliging (RBO) vertaalt de uitkomsten van de analyses naar een beveiligingsadvies passend bij uw wensen en het geldende veiligheidsbeleid.

Onze advisering bestaat uit de volgende diensten:

Risicoanalyse - weet u welke risico's uw organisatie loopt?

Om te kunnen adviseren over de benodigde inrichting van de beveiliging, inventariseren wij uw te beschermen belangen, uw (risico)gebieden en brengen wij de risico’s in kaart. De risicoanalyse is een gestructureerd onderzoek naar de dreigingen en kwetsbaarheden van een organisatie. In de risicoanalyse worden de drei­gingsscenario’s van een organisatie geanalyseerd. Er wordt gekeken naar het weerstandsvermogen, de belangen en de afhankelijkheden. Vervolgens maken we een inschatting van de mogelijke impact van de risico’s die de organisatie kunnen bedreigen. Zowel organisatorische, bouwkundige als elektronische aspecten worden hierin meegenomen. De risicoanalyse wordt uitgevoerd door de beveiligingsadviseurs van de Rijksbeveiliging (RBO).

Security Management Pakket - wilt u een actuele en complete uitwerking van alle beveiligingsmaatregelen?

De organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen worden gedetailleerd uiteengezet in het security management pakket. De risicoanalyse en de interne security audit vormen de basis om te komen tot een security management pakket. Het pakket bestaat uit een actuele en gedetailleerde analyse en uiteenzetting van onder andere de volgende beveiligingsonderdelen:

 • Beleidsplannen
 • Beveiligingsplannen
 • Instructies en handboeken
 • Handleidingen en plattegronden
 • Systeembeschrijvingen en –processen
 • Plan van de interne en externe beveiligingsorganisatie
 • Periodieke inspectieschema’s
 • Risicoprofiel
 • Resultaten uit de interne security audit
 • Calamiteitenplan

Wanneer alle onderdelen zijn beschreven heeft u een volwaardig security managementsysteem gerealiseerd voor uw eigen organisatie. Om de veiligheid blijvend te borgen is periodieke evaluatie noodzakelijk. De beveiligingsadviseurs van de Rijksbeveiliging (RBO) helpen u hier graag bij.

Interne security audit - zijn voor de risico's van uw organisatie de juiste beveiligingsmaatregelen genomen?

De interne security audit (ISA) kijkt naar de beveiligingsmaatregelen die aanwezig zijn. We analyseren de organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen en toetsen of die voldoende weerbaarheid bieden voor de risico's van uw organisatie.
De Rijksbeveiliging (RBO)-beveiligingsadviseurs gaan als volgt te werk:

 1. Allereerst wordt gekeken welk standpunt uw management nastreeft in het uit te voeren beveiligingsbeleid en de beveiligingsinrichting;

 2. Vervolgens brengen we in kaart welke beveiligingsmaatregelen reeds getroffen zijn;

 3. Hierna toetsen we of deze maatregelen effectief zijn, ten opzichte van het vastgestelde beheersbaarheidsniveau.

Hieruit volgt een Resultaat Interne Security Audit (RISA), waarin onze beveiligingsadviseurs een advies uitbrengen over de huidige en de te nemen maatregelen.

De adviesdiensten zijn gebaseerd op onder meer het Normenkader beveiliging rijkskantoren (NKBR) en de relevante leidraden en methodieken op het gebied van veiligheid en beveiliging.