Beveiliging (rijks)locaties

De Rijksbeveiliging (RBO) beveiligt een groot deel van de Rijksoverheid. U vindt ons op meer dan 400 locaties door heel Nederland, bijvoorbeeld in de kantoorpanden van ministeries en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Rijksbeveiliging (RBO) beveiligt veel bijzondere objecten zoals de Oosterscheldekering, de afsluitdijk, verkeerscentrales, bruggen en tunnels.

Wilt u uw locatie laten beveiligen? Wij adviseren u graag over de optimale beveiliging van uw locatie en ontzorgen u in de uitvoering. U kunt uw locaties 24/7 fysiek door de Rijksbeveiliging (RBO) laten beveiligen.

Diensten op (rijks)locaties

Afhankelijk van uw wensen en de voorzieningen op de locatie, bieden wij u op rijkslocaties een dienstenpakket aan.

Beveiligingsschouw

Om de beveiliging optimaal te kunnen borgen voert de Rijksbeveiliging (RBO) vooraf een beveiligingsschouw uit. In een schouw inventariseren we de te beschermen belangen en brengen we de risico’s in kaart. Met de uitkomsten van de schouw worden de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen vertaald naar:

  • De omvang van het in te zetten beveiligingspersoneel op locatie;

  • De faciliteiten die op locatie nodig zijn om de beveiligingswerkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Beveiligingsinzet op locaties

De schouw resulteert in een advies over de noodzakelijke fysieke beveiliging. De Rijksbeveiliging (RBO) zet professionele beveiligers in voor de beveiliging van uw locatie(s). Onze beveiligingsteams zijn divers samengesteld, afhankelijk van uw veilig­heidsvraagstuk. Zij zorgen voor een veilige omgeving voor de werknemers en bezoekers.

De beveiligingsteams van de Rijksbeveiliging (RBO) beschikken over de benodigde kennis van de locatie(s). In het geval van een calamiteit kan er daardoor snel en efficiënt worden gehandeld. De Rijksbeveiliging (RBO) levert de coördinatie en bemensing voor de beveiligingsposten, de (centrale) meldkamer, de receptie en de mobiele surveillance. De beveiligingsteams bestaan, locatieafhankelijk, zowel uit rijksbeveiligers als beveiligers van de particuliere beveiligingsorganisaties.

(Gemeenschappelijke) centrale meldkamer

De Rijksbeveiliging (RBO) denkt met u mee over de inrichting van een (gemeenschappelijke) centrale meldkamer voor uw organisatie en draagt zorg voor de juiste bemensing. Onze beveiligers die een (gemeenschappelijke) centrale meldka­mer ((G)CMK) bedienen beschikken over een centralistenopleiding. Vanuit een meldkamer coördineren en sturen we de beveiliging van één of meerdere panden aan. Onze beveiligers in de meldkamers, ook wel centralisten genoemd, zijn 24/7 bereikbaar en zorgen voor een adequate opvolging van binnenkomende signalen, alarmmeldingen, incidenten en calamiteiten. Afhankelijk van de calamiteit neemt de centralist contact op met de mobiele surveillance, piketmedewerkers en/of de hulpdiensten.

Receptie

Voor onze receptionisten is gastheerschap met een wakend oog een vanzelf­sprekendheid. Zij zorgen voor een vriendelijke ontvangst en verlenen bezoe­kers en leveranciers de juiste toegang tot uw locatie(s). De receptie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toegangsprotocol. De receptiemedewerkers registeren bezoekers, reiken bezoekerspassen uit, houden toezicht op het gebruik van de tourniquets, handelen binnenkomen­de telefoontjes af en maken bezoekers wegwijs in het pand. Een groot deel van de receptiemedewerkers die de Rijksbeveiliging (RBO) inzet wordt ingehuurd via de particuliere beveiligingsorganisaties.

Mobiele surveillance

Op momenten dat uw locaties niet (volledig) fysiek beveiligd worden, houdt de Rijksbeveiliging (RBO) preventief toezicht door de inzet van mobiele surveillance. In de uitvoering werkt de Rijksbeveiliging (RBO) daarbij intensief samen met particuliere beveili­gingsorganisaties, politie, de bewoners van de panden, de Rijks Alarm Centrale (RAC) en de Particuliere Alarm Centrale (PAC). Wij verzorgen voor u de volgende mobiele surveillancediensten die ieder apart kunnen worden afgenomen:

  1. Alarmopvolging
  2. Open- en sluitrondes
  3. Controlerondes
  4. Calamiteitenopschaling
Kaart van Nederland met de tekst: de RBO beveiligt meer dan 400 locaties door heel Nederland

Interesse in onze diensten?

Neem contact met ons op.