Over ons

RBL is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert een belangrijke bijdrage aan onze rechtsstaat. Enerzijds door de beveiliging van rijkslocaties, rijksevenementen en bijzondere beveiligingsopdrachten en anderzijds door het vervoer van vertrouwelijke of gerubriceerde zendingen. RBL levert haar diensten aan alle organisaties binnen de Rijksoverheid.

Landelijk en 365 dagen per jaar

Dagelijks zetten ruim 1400 professionals zich in voor een veilige Rijksoverheid en tijdig en betrouwbaar vervoer door heel Nederland. De vakgebieden Rijksbeveiliging (RBO) en Rijkslogistiek (IPKD) worden ondersteund door de gezamenlijke disciplines Bedrijfsvoering en Strategie en Bestuurlijke Zaken. RBL is een flexibele organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen in haar omgeving met goed opgeleide en betrokken medewerkers.

Samen voor een veilige Rijksoverheid

De Rijksbeveiliging (RBO) adviseert over een goede inrichting van de beveiliging en draagt zorg voor de uitvoering. Werken aan een veilige Rijksoverheid doen we samen met onze partners in de veiligheidsketen en met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s).

Tijdig en betrouwbaar

De Rijkslogistiek (IPKD) is de logistieke partner binnen de Rijksoverheid. We vervoeren producten: van onderzoeksmateriaal tot informatiedragers en archiefmateriaal. Aan burgers bezorgen wij rijksdocumenten zoals gerechtelijke brieven en verblijfsdocumenten. Onze goed getrainde chauffeurs gaan zorgvuldig te werk en bezorgen bij elk (huis)adres in Nederland.

RBL. Betrouwbaar en veilig