RBL jaarplan 2024: een blik op onze koers en doelen

Op 1 januari 2024 viert de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) haar eerste jubileum als zelfstandig agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit bijzondere moment markeert tevens de start van een nieuw tijdperk, waarin we een nieuwe organisatiestructuur introduceren.

Het agentschap RBL bestaat uit Rijksbeveiliging (RBO operatie), Rijkslogistiek (IPKD), Bedrijfsvoering en Strategie & Bestuurlijke Zaken. We nodigen je van harte uit om een kijkje te nemen in de samenvatting van het RBL jaarplan 2024. Hierin schetsen we de koers die we willen varen en de doelen die we nastreven.