Edgar Heijmans wordt interim-directeur Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek

Per 1 januari 2023 is de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek een feit. Binnen dit nieuwe agentschap vormen RBO en IPKD twee zelfstandige organisaties. De werving van de directeur RBL heeft tot dusverre nog geen geschikte kandidaat opgeleverd.

Edgar Heijmans
Edgar Heijmans

Daarom benoem ik per 1 januari 2023 Edgar Heijmans tot interim-directeur RBL totdat in de vacature is voorzien. Edgar heeft ter voorbereiding een gesprek met management en medezeggenschap gevoerd. Ik ben hem zeer erkentelijk dat hij deze interim vervulling op zich wil nemen. Ik vertrouw erop dat in 2023 door jullie allen verder gebouwd kan gaan worden aan een sterke organisatie.

Met vriendelijke groet.
Annet Bertram
directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk